kỹ năng quản trị

Sự tỉnh táo, sáng suốt ở trong kỹ năng quản trị

Với những nhà quản trị, hay doanh nhân chọn con đường khởi nghiệp (startup), bạn còn phải đối mặt với những nghịch lý trong thế